Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů dle směrnice GDPR

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti Gerlich Odry, s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 370/15 PSČ 742 35, IČ: 258 39 209 („Gerlich Odry“) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

  • jméno, příjmení, adresa bydliště, email, telefon, pohlaví, jakož i
  • elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, příp. do doby ukončení registrace v eshopu odhlášením .

Beru na vědomí, že:

  • mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to e-mailem na adresu petra.mateiciucova@gerlich-odry.cz, nebo písemně na adresu Gerlich Odry,s.r.o., Ke Koupališti 370/15, Odry 742 35.
  • mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
  • Gerlich Odry osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
  • mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
  • nemám povinnost osobní údaje Gerlich Odry poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.
  • Pro doručení objednávky jsou nezbytné údaje – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.

Společnost Gerlich Odry jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

  • provádění marketingových průzkumů a vyhodnocování chování zákazníků Gerlich Odry,
  • zasílání obchodních sdělení, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být společností Gerlich Odry předávány k dalšímu zpracování společnostem Heuréka, Google analytics, které poskytují dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. V případě, že v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na webových stránkách Gerlich Odry s.r.o. https://gerlich-odry.cz/. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Souhlasím se zasíláním akčních nabídek e-shopu e-mailem případně sms.

Svým podpisem stvrzuji, že v mé registraci jsou správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného Gerlich Odry s.r.o., který považuji za srozumitelný a jasný.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018

Zboží máme vždy skladem
Převážně české výrobky
Poctivá ruční výroba
Doprava ZDARMApři nákupu nad 3 000 Kč

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení